Coronauppskjutna matcher måste spelas om inom 15 dagar – annars 0-10 i baken - Stürmerfoul

Coronauppskjutna matcher måste spelas om inom 15 dagar – annars 0-10 i baken

Samtliga lag som skjuter upp en match på grund av covid-19 måste hitta ett nytt datum inom 15 dagar. Annars tillskrivs motståndarna segern med 10-0. Och skulle båda lagen vara drabbade förlorar BÅDA lagen samma match med 0-10.
Det framgår i ett beslut som de svenska elitföreningarna fick ta del av idag den 14 januari.

I mailet från SHF står det att läsa:
”Från och med 2022-01-14 gäller dessa rutiner vid uppskjutna matcher på grund av covid-19 och matcher där lagen vill flytta match på grund av oro för coronaviruset. Rutinen är framtagen av Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté (TK).”

Följande gäller om Svenska Handbollförbundet (SHF) beslutar att match ska skjutas upp som en följd av ett lag har drabbats av fall av covid-19 och SHF bedömer att match inte ska spelas på utsatt tid:
• Match ska vara spelad inom 15 dagar (undantag kan godkännas av SHF:s tävlingsavdelning, exempelvis om ett av lagen deltar i Europacupspel).
• Match ska vara spelad före sista omgången i serien.
• Ny matchtid ska tas fram så fort som möjligt, men senast inom fem dagar.
• Om lagen har svårt att hitta en tid inom 15 dagar så ska ansvariga tjänstemän på SHF:s
tävlingsavdelning skyndsamt kontaktas för vägledning.
• SHF:s tävlingsavdelning kan utöka tidsfristen för spel med upp till sju dagar.
• Om match inte kan spelas döms det lag som drabbats av sjukdom som förlorare med 10–0
men drabbas inte av ytterligare bestraffning i form av uteslutning eller administrativa avgifter.
• Om bägge lagen är drabbade av covid-19 vid ordinarie matchtillfälle och match inte kan
spelas så döms bägge lagen som förlorare med 10–0 men drabbas inte av ytterligare
bestraffning i form av uteslutning eller administrativa avgifter.
• Om en match skjuts upp efter att ett lag har drabbats av covid-19 och sedan det andra
laget drabbas av covid-19 vid det nya matchtillfället gäller följande:
• Ny matchtid ska bokas in enligt ovanstående rutin.
• Om match ändå inte kan spelas döms båda lagen som förlorare med 10–0 men
drabbas inte av ytterligare bestraffning i form av uteslutning eller administrativa avgifter.

Följande gäller om minst ett av de inblandade lagen vill flytta match på grund av oro för coronaviruset men där SHF bedömer att match kan spelas:
• Grundregeln är att matchen ska spelas på utsatt tid
• Undantag kan godkännas av SHF:s tävlingsavdelning om lagen är överens om att flytta
matchen, det finns en ny matchtid framtagen och ansvariga tjänstemän på SHF:s tävlingsavdelning kan nås så att domare, funktionärer och eventuell delegat kan återkallas (lagen kan alltså inte agera på egen hand).
• Den nya matchtiden ska ligga inom 15 dagar från ordinarie matchdag (undantag kan godkännas av SHF:s tävlingsavdelning, exempelvis om ett av lagen deltar i Europacupspel).
• Om ett lag inte vill spela på utsatt tid döms laget som förlorare med 10–0. TK kan bedöma att laget slipper uteslutning och administrativa avgifter, men detta kräver att det finns en covid-19-/sjukdomssituation etablerad som SHF har bedömt.

I framtida slutspel och kvalspel gäller annorlunda förutsättningar – om det är en planerad matchserie efter aktuell match som ska spelas.
Då kan det bli tal om att spela två matcher två dagar i följd.

Läsa hela dokumentet här:

beslut_regler_uppskjutna_och_flyttade_matcher_ underlag_var_2022

Skrivet av


Christoffer Ekmark
Journalist som sent i livet frälsts av handbollen. Ansvarar för det redaktionella innehållet. Tar gärna emot tips om människoöden, historier eller allmänt sköna storys.