Prenumerationsvillkor - Stürmerfoul

Villkor för prenumeration

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra prenumerationsvillkor och samtycker till att dina kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister.

Uppsägning av prenumeration

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom vår hemsida, telefon eller skriftligen. Våra prenumerationer är tidsbegränsade vilket innebär att de automatiskt avslutas om du inte förnyar din prenumerationsperiod.

Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift tillkomma på påminnelseavi/faktura.

Kortbetalning

Om du vill betala via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer.

Leveranstid

Tidningen levereras vanligtvis till dig på fasta datum, den första måndagen varannan månad. Viss fördröjning kan ske.

Frakt

Frakt är inräknat i priset vid leveranser av tidningar inom Sverige. För leveranser av tidningar utanför Sverige tillkommer en portokostnad, p g a högre distributionskostnader.

Moms

Moms ingår i alla våra priser. På tidningar och böcker är momsen f n 6%. På övriga produkter och digitala tidningar/tjänster är momsen 25%. På ditt kvitto och på din faktura/orderbekräftelse finns momsen angiven per produkt.

Åldersgräns

Du måste vara 18 år för att beställa produkter eller prenumerationer.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagarsöppet köp och bytesrätt på felfri vara. Det innebär att om du ångrar en beställning du gjort hos oss har du rätt att lämna tillbaka den för att byta till en annan eller få pengarna tillbaka. En förutsättning för att du skall få byta är naturligtvis att förpackningen är obruten och oskadad. Ångerrätten gäller inte för digitala tidningar eller digitala produkter som du prenumererar på.

När du betalar för en period binder du dig för den perioden. Vi gör inte någon återbetalning av betald period.

Force Majeure

Om E.K. Media AB blir utsatt för force majeure, det vill säga om vi eller våra samarbetspartners utsätts för t.ex. krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstörningar, leveransförbud eller liknande, är E.K.Media AB befriade från påföljd att fullgöra vissa förpliktelser om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet gentemot kunderna.

E.K. Media AB, Vittskövle 1600, 26890 Svalöv,

076-3966052

Org.nr 559205-7128