Sparbanken Skånes sponsorarbete viktigare än någonsin - Stürmerfoul

Sparbanken Skånes sponsorarbete viktigare än någonsin

Pandemin har slagit hårt ekonomiskt mot alla delar av samhället.

För företag och föreningar har handbollslandslagets viktigaste partner – Sparbanken Skåne – varit tydliga med en sak.

– Nu är det viktigare än någonsin att fortsätta sponsra föreningslivet, säger Andreas Nilsson, företagschef på Sparbanken Skåne i Lund.

Sparbanken Skåne är något så ovanligt som en regional bank som agerar huvudsponsor åt de båda handbollslandslagen. Sedan tidigare är banken även partner till flera av de skånska handbollsklubbarna, både på elitnivå och i breddsammanhang.

– Det är en del av Sparbanken Skånes DNA – att låta stora delar av vinsten gå till föreningslivet. Därför ligger det ett stort ansvar på oss i dessa tider att både fortsätta i tidigare roll, men även att försöka hitta nya lösningar när det behövs.

Hur har epidemin slagit mot företagsvärlden?

– I början lamslogs allting, därefter blev det mer branschspecifikt och efter en tid framstod det tydligt att bland annat eventföretag och hotell fått det riktigt tufft. Universiteten stängde, restaurangerna och allt som hade med besöksnäringen led också svårt.

Andreas Nilsson.

Hur ser ni på resten av 2020?

– FHM har rekommenderat att de som kan ska jobba hemifrån hela året ut. Det kan ge långsiktiga effekter i många branscher. Även för föreningar, trots att deras förutsättningar säkert kommer att förändras löpande under höst och vinter.

Hur har ni jobbat mot företag och föreningar som plötsligt hamnat i svåra ekonomiska situationer?

– Vi har försökt arbeta nära våra kunder. Permitteringsstödet har fungerat bra och hittills varit en räddning för många. Många har nyttjat det. Den svenska staten har sunda statsfinanser vilket kommit väl till pass i pandemin då staten kunnat stötta företag och föreningar med ett antal olika åtgärder. Vi får samtidigt mycket frågor om krediter och då gäller det att titta på de långsiktiga möjligheterna. Som en av åtgärderna har banken beslutat att erbjuda amorteringslättnader. I praktiken kan det innebära anstånd, minskad amortering eller amorteringsbefrielse på bolån i upp till sex månader. 

Hur går dialogen med föreningarna?

– En del föreningar har det tuffare än andra, även om alla kämpar. En sak som sticker ut när man inte får ha publik är att man tappat sina kioskintäkter. För många mindre föreningar är det förhållandevis stora intäkter som är knutna till besöksverksamheten. Där måste man kanske hitta nya lösningar, genom att sälja varor digitalt exempelvis. Breddföreningarna bygger på ideellt arbete och då tvingas man krympa kostymen.

Handbollssäsongen startar utan publik.

– Det kommer att bli en prövning för handbollsföreningarna. Kontrakterade tränare och spelare måste då arbeta och kan inte vara permitterade. Vi kan hjälpa till med en rådgivande roll i de sammanhangen. Nu mer än någonsin måste vi finnas för föreningarna, därför är det inte aktuellt för vår del att dra in sponsring. Vi fortsätter att stötta föreningslivet. Hos de som driver en ideell verksamhet kan vi ta en roll som rådgivare. Det kan handla om att pausa investeringar eller se över helheten.

Sparbanken Skåne har under 2020, genom Sparbanksstiftelsen Finn, infört det coronaanpassade ”Blixtstödet”. 

– Mitt i allt finns det många ideella krafter som har velat göra mycket positiv nytta nu. De kör bland annat ut matkassar till äldre. Där har vi gått in och genom Blixtstödet tagit en del kostnader. Det är ett bra exempel på hur vi kan jobba tillsammans. Klubbarna får ju också en väldig positiv respons. Så det handlar inte om att tjäna pengar. Det handlar om att knyta ihop privatpersoner, föreningar och bank, olika delar i samhället.

– Har man en idé kring hur man kan hjälpa till så kan man söka det stödet i vårt verksamhetsområde. Det handlar om att göra en positiv skillnad för andra.  I en global kris kan människor komma varandra närmre. Man stärker gemenskapen. Ungdomar möter pensionärer och man skapar möten som aldrig annars skett.

Det ger klubben både publicitet och andra värden, många upptäcker den lokala föreningen tack vare det.

Om pandemin fortsätter sätta lika djupa spår vid och efter årsskiftet – vad förväntar du dig från föreningarna då?

– Vi kommer fortsätta vår dialog med våra föreningar. Vi ska fortsätta med vår sponsring och försöka hitta lösningar i de enskilda fallen. Blixtstödet förlängdes nyligen. Ideella krafter har fått jobba ännu hårdare än vanligt. Samtidigt finns det en innovationskraft i föreningarna. Hela idrottsrörelsen bygger på det och där vet man redan att det sällan finns några enkla lösningar.

Skrivet av


Stürmerfoul
Sveriges nya handbollsmagasin!