Utgivningsplan - Stürmerfoul

Utgivningsplan

Stürmerfoul ges ut sex gånger om året, den första måndagen varannan månad, enligt följande schema.

Nr 1 – 2/9 2019
Nr 2 – 4/11 2019
Nr 3 – 6/1 2020
Nr 4 – 2/3 2020
Nr 5 – 4/5 2020
Nr 6 – 6/7 2020
Nr 7 – 7/9 2020
Nr 8 – 2/11 2020
Nr 9 – 4/1 2021

Nr 10 – 15/3 2021

Nr 11 – 17/5 2021

Nr 12 – 9/7 2021